Internett

BI Center for Climate Strategy

Senteret er bygget opp rundt professor Jørgen Randers hans nærmeste samarbeidspartnere og deres felles arbeid for å redusere utslippet av drivhusgasser i et 5-15 års tidsperspektiv. Senteret utarbeider rapporter og strategier, og følger opp politikere og…

Galleri Rustica

På Holmeknappen på Holsnøy nord for Bergen har Leif Johnsen og kona hans Anne bygget opp et flott galleri i den gamle løa på småbruket sitt. Der viser de alle former for kunst og har konserter…

Først i verden…

Tidlig på nittitallet – i ’93-’94 – ble det skrevet en del om noe som ble kalt “Internet” i diverse teknologiorienterte magasiner. Det var noe som appellerte til meg, så jeg begynte å koble meg på…

Ring Eiendomsmegling

I sin tid laget vi i Virtual Garden grafisk profil og strategi og slikt da Ring Eiendomsmegling ble startet opp.Etter hvert som alle involverte i Virtual Garden sluttet og Ring fant seg nytt reklamebyrå fortsatte jeg…