NGC Fresh filmer

Eksempler på NGC Fresh skjermanimasjoner – enkeltskjermer. (Originalfilmene ble satt opp med en spesialtilpasset codec som gjorde at de kjørte sømløst over 4 skjermer via Scala. En codec som dessverre ikke lar seg avspille uten riktig plugin. Filmene her er derfor bare et lite utvalg av det som ble kjørt på 120+ Shellstasjoner over en periode på 10 år)

Animasjon over 4 skjermer:

Eksempler på NGC Fresh skjermanimasjoner – stillbilder av 4 skjermer. Alle elementer var animert: