BI Center for Climate Strategy


Senteret er bygget opp rundt professor Jørgen Randers hans nærmeste samarbeidspartnere og deres felles arbeid for å redusere utslippet av drivhusgasser i et 5-15 års tidsperspektiv. Senteret utarbeider rapporter og strategier, og følger opp politikere og industrien.

Jeg laget logoen og den grafiske profilen for dem (basert på BIs eksisterende profil), og implementerte det hele i en Joomlaløsning på www.climatestrategy.org.

Comments are closed.