Brosjyre for Schenker

Folder2-G@L-2014.indd

Her er en av mange små og store trykksaker for Schenker AS. Dette er en brosjyre som sendes ut til kunder og samarbeidspartnere for å oppdatere dem på stort og smått om Schenkers virksomhet.

Trykk: P.J. Trykk.

Comments are closed.